Apiau Cymraeg Addysgol | Welsh Educational Apps

Hwyl wrth ddysgu yn y Gymraeg | Fun whilst learning in Welsh

Croeso | Welcome
Tafol

Amdanom ni

Aled Richards - Tafol

Mae Tafol yn ymrwymiedig i ddatblygu adnoddau addysgol arloesol sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion arbrofi a dysgu yn Gymraeg.

Trwy awduro, cyd-weithio a threialu gydag athrawon ac ysgolion blaengar rydym yn sicrhau ein bod yn creu adnoddau sy’n targedu anghenion y cwricwlwm. Rydym yn gweithio gyda rhaglennwyr profiadol a dylunwyr o’r safon uchaf i sicrhau ein bod yn creu deunydd o’r radd flaenaf.

Aps o safon